A Trip to Mars. Unitat didàctica 2n ESO.

A Trip to Mars és una unitat didàctica especialment dissenyada per alumnes de 2n ESO. L’objectiu final és dissenyar un viatge al planeta i presentar el producte final a la resta del grup.

Hem utilitzat metodologies de treball i escriptura col.laborativa amb el suport de eines informàtiques com Google Docs i Google Drive.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *