Solution preparation. Una pràctica de química

Solution preparation és una activitat CLIL de química adreçada a alumnes de 3r ESO. Adjuntem un enllaç al vídeo de youtube que es va  projectar a classe per introduir el tema i també un enllaç a quizlet  creat per la professora Aïda Galitó per practicar el vocabulari del vídeo.

https://quizlet.com/332412379/vocabulary-for-prepaing-solutions-in-the-lab-flash-cards/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *