Project: the human body

El project anomenat Human Body és una optativa de continguts científics que s’imparteix en anglès. Enguany disposarem de 5 grups d’alumnes de 2n ESO que al llarg del curs gaudiran dels seus continguts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *