Serveis Educatius: SEZ, CRPs, EAPs, CdA, LIC, CREDA, CRETDIC

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als professors i als alumnes (i les seves famílies) de centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris.

Serveis educatius de zona

SE de l’Alta Ribagorça i la Val d’Aranlink

SE de l’Alt Urgelllink

SE del Pallarslink

SE de la Nogueralink

SE del Pla d’Urgelllink

SE de l’Urgelllink

SE de la Segarralink

SE del Segriàlink

SE de les Garrigueslink

Centres de Recursos Pedagògics (CRPs)

Equips d’Assessorament Psicopedagògics (EAPs)