Equip ICE-UdL d’Orientació Educativa

Es tracta d’un equip interdisciplinar amb l’objectiu d’orientar els alumnes vers els estudis postobligatoris en sentit ample (diferents itineraris BTX, PQPI, CFGM i CFGS…). Tenint una mirada caps els estudis universitaris.

Lloc web de l’equip ICE:
http://www.ice.udl.cat/ca/equips/equip-ice-dorientacio-educativa/

Activitats:

  • Actualitzar la formació i coneixements dels orientadors responsables de la transició dels alumnes des de la ESO o CFGM i des de Batxillerat o CFGS cap a nivells d’estudis superiors.
  • Establir llaços entre els professors i alumnes dels diferents nivells educatius.
  • Realització de materials a compartir per a docents i alumnes.
  • Realització d’activitats formatives.

Recursos:

  • Presentació Cicles Formatius de Grau Mitjà download
  • Presentació Cicles Formatius de Grau Superior download
  • Informació d’accés als cicles APD  download
  • Informació d’accés als cicles Esportius download