Educació per a la ciutadania

Un vídeo que s’adiu al que estem treballant a l’assignatura. Tot i que no parlen, està en anglès. Un exercisi complementari podria ser a veure quantes de les paraules que surten escrites podeu traduir (em sembla que no és difícil). Una altra cosa que se m’acut que podriem fer seria (si tinguessim més mitjans a classe) realitzar un video com aquest nosaltres mateixos.

Deixa un comentari