Monthly Archives: abril 2010

Webs sobre economia

Una gent molt ben preparada ha creat una web sobre el BBVA on mostren com aquest banc financia la indústria militar malgrat que fa unes declaracions de principis molt boniques. Fins i tot participen en l’assemblea d’accionistes del BBVA per demanar que respectin els drets humans. Una web molt interessant.
Una altra web, divertida i interactiva, és aquesta de flipalo, sobre la crisi econòmica i financera, amb eines per canviar. És de la mateixa gent que va crear el video error104.com

moral, dret i religió

Hem vist que son tres sabers normatius que orienten les accions humanes. Les normes es poden distingir pel contingut i per la forma. Encara que el contingut pot ser a la vegada jurídic, moral i religiós, no vol dir que cadascuna de aquestes tres formes hagi d’eliminar les altres o determinar-les. Hem vist que el que diferencia aquest sabers està en
-qui promulga la ordre
-qui son els destinataris
-davant de qui es respòn
-de qui es pot esperar obediència.

Aquí tens una cançó, un bolero, que conta la història d’un amor apassionat, que al mateix temps mostra un conflicte entre aquests tres sabers normatius. Llegeix la lletra i explica, seguint l’esquema anterior, de quina manera s’està donant el conflicte entre els tres sabers. Digues finalment per quin dels tres sabers l’autor decideix orientar la seva acció i per què