03.- Inici de l’estudi per a la proposta de la financiació de la futura Fundació F.E.S. “””B)))…

I.- Estudi de les necessitats socials.-

A.- És una necessitat social plantejar el suport a l’autonomia dels aprenentatges tant en l’ensenyament bàsic com en el postobligatori.

La Fundació oferirà uns serveis a la comunitat que en aquests moments no ofereix cap entitat ni cap organització. A la vegada es posarà en marxa una via d’aprenentatge servei en comunitat d’aprenentatges: XARXApren.

B.- Hi han estudiants universitaris i en grau que precisen adquirir nous coneixements, competències en l’aprenentatge servei respecte a la comunitat i nous valors ètics i humans respecte a la seva professionalitat, a la qual van orientats. Existeix molt mercat submergit i negre sota l’eslogan de repassos escolars. La Fundació FES B per la pau a més d’oferir-los aprenentatge servei en aquest camp, de formar-los i plantejar una metodologia en l’ajuda a les persones cap aprendre a aprendre, busca legalitzar aquestes pràctiques de forma que siguin més motivadores, funcionals i competents.

II.- Primers passos octubre 2011.-

Els primers passos són celebrar de forma gratuïta les jornades R.E.M.E.I.S. o Remeis a Aprendre a Aprendre, a la fi de compartir els 12 Remeis, en segon lloc posar en marxa experiències seguint el Full de ruta  FES B i comprovar els resultats.

A partir dels premis dotats més aportacions privades dels promotors es podrà dur a terme la financiació del fons constitucional de la Fundació:

Per tant a la fi de dur a terme la Fundació el fons econòmic s’aconseguirà en primer pas per les mateixes dotacions de premis. Això vol dir que val la pena ja que fulls de serveis premiats preparen per a un full de ruta com aquest.

Constituida la fundació amb un gran ventall de serveis gratuïts a més dels serveis per professionals remunerats.

D’aquesta manera hi haurà dos tipus de financiació: els donatius amb la desgravació fiscal pel donant

I les aportacions per franquicia per serveis en diversos àmbits

1.- Actuacions positives en acció pedagògica i psicopedagògica formant part dels beneficis de les activitats productives i comercials.-

10% de franquícia dels ingressos sota la marca F.E.S. B.

A més la Fundació serà molt participativa amb els seus cooperants, com el formar part del consell assessor científic (CAC) i part dels Consells Socials Territorials CATS del benefici de la fundació.

També de franquícies de Plans d’Actuacions Conjuntes PACS d’associacions, empreses, famílies i gabinets psicopedagògics privats amb PACS gratuïts amb biblioteques, centres cívics i espais d’esplai.

2.- Acció social. Donatius motivats per les denúncies socials per a millorar.- Seguint els consells de l’Evangeli en el cas de greuges: Primer dir-li a la persona directament de tu a tu. Després amb un testimoni. Després amb més testimonis i finalment davant de la comunitat. En el cas de causes justificades davant el Síndic de greuges i règim intern de les entitats perseguidores o causants de víctimes. Mai s’acceptarà queixes injustificades i per això es reservem el dret a admissió de causes.

Les actuacions seran sobre tot en els camps de la comunicació digital, barreres a la creativitat i necessitats de canvis legislatius. Barreres a la cooperació i campanyes de sensibilització social.

Actuacions immediates:

1.- Difusió pública de notes de premsa i de notícies sobre actes, opinions i candidatures. Identificar ciutadania sensible i disponible a col.laborar per la causa MPG.

2.- Organització d’Actes públics Mentals per la pau i la llengua en trobades com cursos, tallers, visites de museus, espais històric naturals.

En marxa com a espai històric natural tenim el BARONIA natural parc de Cabacés, espais naturals com el  parc natural de la serra de Montsant, biblioteques i centres d’esplai, oci i cívics. Per a viure en un poble al peu del Montsant una jornada vivencial medieval i natural.

3.- Participar, col.laborar i/o organitzar Actes Mentals per la Pau públics com exposicions d’iniciatives, projectes i recursos com mostres EDUcert i EDU cre@, publicacions digitals i fòrums.

Serveis en actiu actuals:

EDITAcre@. Difusió controlada per internet amb DL de produccions creatives cooperants

EDUcre@. Exposició de produccions creatives en un espai cooperatiu.

EDUcert. Emissió de certificacions, acreditacions i diplomes que donen per cert el que hi diuen sobre activitats i produccions creatives cooperants.

Ràdios.   A l’entorn cooperant per a l’estímul de l’expressió i de la comunicació oral i radiofònica.

4.- Porposar Actes Mentals privats i/o individuals com entrevistes a persones que després s’emetran en COOPERIS Ràdios o en Actes Mentals públics per a la pau i per la llengua.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *