09.-Investigació desiciològica

Es tracta de prendre el repte com una tasca decisiològica de descobrir les necessitats que té la gent, les aspiracions que vol i com assumeix les satisfaccions.

El primer pas és cooperar en detectar les necessitats, agafar consciència de les aspiracions i de la forma de satisfer-les. Plantejar propostes i oferetes i observar com reaccionen la gent, com es motiven, com es comuniquen…a la fi com creen alternatives i com arriven o no a cooperar.

Això es la investigació decisiològica arribar a descobrir, anticipar o explicar els processos de decidir així com conscienciar-los per a millorar.

Els camps de treball de la investigació decisiològica en el marc psicosocial són tres:

LA SALUT

LA JUSTICIA

LA PAU