Category Archives: DESPRÉS DE L’ESO?

Ensenyaments artístics: Cicles Formatius de Grau Mitjà

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CURRÍCULUM (famílies professionals)

Són els ensenyaments que capaciten per a l’exercici d’una activitat professional vinculada a l’àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny.Tenen la funció de facilitar una formació professional específica que capacita per a l’exercici d’una professió concreta i per a la incorporació al mercat laboral en l’àmbit de les arts plàstiques, els oficis artístics i el disseny

Estructura

Actualment s’imparteixen vuit famílies professionals.Tenen una durada d’entre 950 i 1600 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra a la formació pràctica en centres de treball. El contingut curricular dels cicles té relació directa amb la pràctica professional.

Famílies professionals

Cicles

Art floral Floristeria
Arts aplicades al llibre Serigrafia artística
Arts aplicades al mur Revestiments murals
Arts aplicades de l’escultura Artesania en cuïr
Dauratge i policromia artística
Ebenesteria artística
Forja artística
Fosa artística i galvanoplàstia
Talla artística en fusta
Talla artística en pedra
Ceràmica artística Decoració ceràmica
Terrisseria
Disseny gràfic Art final de disseny gràfic
Autoedició
Esmalts artístics Esmaltatge sobre metall
Joieria d’art Procediments de joieria artística
*************************************************************

PER A SABER MÉS

*************************************************************

 

El batxillerat artístic.

 • CLIQUEU PER A CONEIXER CENTRES QUE OFEREIXEN BATXILLERAT ARTÍSTIC.
 • Descripció curricular

  La modalitat d’arts consta d’una part comuna, integrada per les matèries comunes i la tutoria, i una part diversificada, composta per les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca. L’alumne/a ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat i almenys cinc han de ser de la modalitat d’arts. Una vegada escollides les matèries de la modalitat, els estudiants han de completar l’horari amb assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats, o amb matèries optatives.

Estructura del batxillerat

modalitats

Horaris

horari-del-batxillerat-loe

Nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cada un dels dos cursos del batxillerat

* L’alumnat que cursi religió ha de fer, a més, una matèria optativa de dues hores

 • Part comuna
  Matèries comunes
  Tutoria
 • Part diversificada
  Matèries de modalitat
  Matèries optatives
  Treball de recerca

Part comuna

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura I i II
 • Llengua castellana i literatura I i II
 • Llengua estrangera I i II
 • Ciències per al món contemporani
 • Filosofia i ciutadania
 • Història de la filosofia
 • Història
 • Educació física *
 • Religió (voluntària)
 • * Només en règim diürn

A la Val d’Aran s’imparteix, a més, la llengua aranesa

 • Tutoria. Cada grup o classe té una hora de tutoria a la setmana.

Part diversificada

Matèries de modalitat
Franges horàries 1, 2, 3

Via d’arts plàstiques, imatge i disseny

 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Disseny I i II
 • Història de l’art
 • Tècniques d’expressió graficoplàstica
 • Volum

Via d’arts escèniques, música i dansa

 • Anàlisi musical I i II
 • Anatomia aplicada
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual
 • Història de la música i de la dansa
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Literatura universal
 • Llenguatge i pràctica musical

Matèries optatives
Franja horària 4

 • Segona llengua estrangera *
 • Estada a l’empresa
 • Psicologia i sociologia
 • Qualsevol altra matèria de qualsevol modalitat.

* Els centres educatius de dues o més línies de batxillerat han d’oferir la matèria optativa segona llengua estrangera

 • Treball de recerca. L’alumnat aplica els coneixements adquirits i posa en pràctica les seves capacitats d’investigació, alhora que es prepara per a futurs treballs similars.