6 thoughts on “Jeroglífic 7

  1. Pauli

    que senyala la fletxa si es pot saber.
    Ja ser que es un mapa però la fletxa senyala algo en concret.

  2. Administrador Post author

    No és tan difícil: a la costa gallega hi ha un aspecte del relleu de costa, que abunda molt i que no es dóna en altres llocs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.