Category Archives: Propostes de treball

Propostes per treballar

Proposta de treball 1

RECERCA INTERNET

DATA: divendres 4 d’abri. Informàtica

Avui farem recerca a Internet per tal de trobar informació. Avui ens centrarem en grans invents i inventors. Heu de buscar informació referent al invent / inventor i fer un document word on al menys hi hagi:

Nom de l’invent; Inventor; nacionalitat; anys en que es va inventar; utilitat o explicació de l’invent. Una imatge de l’inventor i de l’invent. Després heu de desar la informació a les vostres carpetes.

Inventors: George StephensonSamuel Morse; Benjamin Franklin

Invents: Piano; Submarí; Telescopi; el que tu vulguis