Recordatori: publicació comentaris i altres.

Per tal que es publiquin els vostres escrits, al bloc o a la prestatgeria, cal un mínim de correcció en els vostres escrits.

Leave a Reply

Your email address will not be published.