Activitats per a la U.3.

 1. Amb els companys de taula feu un grup de reflexió i escriviu els motius pels quals creieu que no es compleixen els drets humans.
 2. Què vol dir que la creença és una actitud humana fonamental?
 3. Per què diem que tant el creient com el no-creient estan ‘lligats’ a una creença o fan un ‘acte de fe’?
 4. Escriu les tres paraules, corresponents a les tres religions monoteistes, que tenen el doble significat ‘Fe / Confiança’.
 5. Quina relació hi ha entre la Fe i la Confiança?
 6. En la definició moderna de Fe hi apareix la idea de confiar?
 7. Perquè és important confiar en els Profetes?
 8. Què implica que els Profetes fossin persones de la màxima confiança?
 9. La Fe és innata en els éssers humans?
 10. Quins són els dos camins per a desenvolupar o enfortir la Fe?
 11. En què consisteix la dimensió operativa de la creença?
 12. Com pot ajudar la raó alhora d’enfortir la Fe?
 13. Què els hi passava als profetes quan transmetien el missatge a la seva comunitat?
 14. Qui i com intentava desvaloritzar als profetes i el seu missatge?
 15. Amb quin tipus de frases s’expressava aquesta actitud?
 16. Explica la relació que hi ha entre el mite de la caverna de Plató i l’actitud reductiva i desvaloritzadora amb la qual els profetes i el seu missatge eren negats.