NORMES DE FUNCIONAMENT A INFANTIL

NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL ED. INFANTIL

Us fem arribar  un petit resum de les normes de funcionament bàsiques de l’escola.

Entrada al centre:

Els alumnes de P4 i P5 entraran per la porta de la rotonda.

Recomanem que, per tal de fer l’adaptació més àgil i ràpida, el comiat dels vostres fills sigui carinyós i breu.

Tampoc és convenient que parleu amb la mestra en els moments d’entrada al centre, ja que si aquesta parla amb vosaltres, no pot atendre als alumnes.

 Les hores d’entrada al centre són les 9 h i les 15 h. Hi ha un marge de, més o menys, cinc minuts, en aquests horaris. Passat aquest temps les portes es tancaran i s’haurà d’accedir al centre per la porta principal de l’escola, a l’Avinguda Parellada. Si és aquest el cas, hauran d’entrar amb el nen a l’edifici principal i el conserge o l’administrativa del centre l’acompanyaran fins la seva classe. En cap cas la família acompanyarà al nen fins la classe un cop tancades les portes.

Sortida del centre:

A les 12.30 h, els alumnes que vagin a dinar a casa, seran acompanyats per la mestra fins la porta de la rotonda. Allà seran lliurats a les famílies.

A les 16.30 h, les famílies podreu entrar fins la porta de la classe, on estarà la mestra per lliurar-vos al vostre fill.

Cal avisar la mestra, utilitzant la llibreta viatgera,  si algun dia ve a recollir el nen una persona que no és l’habitual. No s’entregarà cap alumne a ningú que no estigui autoritzat per escrit i amb la signatura del pare, mare o tutor.

Els germans dels alumnes d’educació infantil que estiguin a l’edifici de Primària, podran baixar fins la classe del seu germà petit, així la persona encarregada de recollir els nens, ho farà en un sol lloc. Per tal que sigui així, la família haurà de signar una autorització.

Ens comuniquem:

Recordeu que per comunicacions entre la família i l’escola tenim la llibreta viatgera. Totes les incidències es comunicaran per escrit i cada dia la tutora revisarà les llibretes. Us demanem que feu el mateix, mireu cada dia si hi ha alguna nota de la mestra dels vostres fills a la llibreta. És convenient que les signeu un cop llegides.agenda  

La llibreta viatgera es farà servir per a concretar les entrevistes amb la tutora dels vostres fills.

Us preguem que ens retorneu els fulls que us enviem demanant informacions, enquestes o respostes de sortides el més aviat possible.

Esmorzars:

esmorzarÉs convenient que els petits esmorzin a casa. Per l’estona d’esbarjo poden portar un petit entrepà o una fruita pelada i tallada. És recomanable que portin esmorzar cada dia per poder treballar els hàbits.

Per fomentar uns hàbits d’alimentació saludable, els dijous serà el dia de la fruita a l’escola. Aquest dia tots els alumnes  hauran de portar una peça de fruita (pelada i tallada) per esmorzar.

No poden portar per esmorzar ni iogurts ni sucs ni llaminadures.

L’esmorzar s’ha de posar dins d’una carmanyola i aquesta dins una petita bossa de roba. Ambdues coses, la bossa i la carmanyola, han d’estar marcades amb el nom de l’alumne. Intentem reciclar tot el que podem, per això us demanem que no portin els esmorzars embolicats amb paper d’alumini.

Què hem de dur a l’escola?

Us fem un petit recordatori d’allò que els nens i nenes necessitaran per a assistir a classe:

  • BATA: Les bates poden ser de qualsevol color, però demanem que es cordin per davant amb botons grans i amb gomes als punys. Els dilluns i els dijous els nens portaran les bates netes. Dimecres i divendres se les enduran per rentar-les.
  • MOTXILLA: Ha de ser petita, ja que només ha de dur l’esmorzar i la llibreta viatgera, i sense rodes.
  • ROBA DE RECANVI: En una bossa de roba gran, heu de posar un recanvi complert motxillaper qualsevol emergència. Tot ha d’anar marcat amb el nom.
  • ROBA: Han de venir vestits amb roba còmoda, que ells sols sàpiguen posar-se o treure. És molt important afavorir l’autonomia personal dels nostres alumnes.

Les mestres us informaran del dia que fan classe de psicomotricitat. Aquell dia han de portar xandall de l’escola i vambes amb velcro.

La roba ha d’estar marcada (bates, jaquetes, jerseis, abrics…). Les peces de roba que s’hagin de penjar, han de portar una cinta cosida d’uns 15 cm.

Celebració d’aniversaris:

Com en el curs anterior, si voleu celebrar a l’escola l’aniversari dels vostres fills i filles podeu portar galetes o un pastís i sucs. Els infants no poden portar llaminadures.

Cada classe fixarà un dia de celebracions, que la tutora comunicarà a les famílies. És recomanable que uns dies abans de la celebració parleu amb la tutora per prendre acords sobre aquest tema.

Les mestres només repartiran invitacions per celebrar aniversaris fora del centre si es convida a tots els alumnes de la classe. En cas contrari, les invitacions es retornaran a la família.

Sortides:

Les sortides són una activitat més de la classe, és per això que és convenient que els sortidesvostres fills assisteixin a totes. Penseu que les professores les preparen per tal d’enriquir els aprenentatges i les experiències dels vostres fills. A les sortides han de venir amb el xandall de l’escola. Es prega que respecteu els terminis de pagament que consten en els fulls, doncs si no es fa perdreu la possibilitat d’assistir a la sortida corresponent. En cas que el vostre fill, per un motiu justificat, no assisteixi a la sortida, només es retornarà la part corresponent al preu de l’activitat que es realitzi.

Els pagaments de les sortides es fan al Banc de Sabadell. L’escola lliura un imprès als alumnes on s’especifica el número de  compte i la quantitat a ingressar. És important que retorneu la part on posa “Exemplar per l’escola” tan bon punt feu el pagament.

Els alumnes que no tinguin abonada la part proporcional de la quota de material per a cadascun dels trimestres no podran participar a les sortides del trimestre corresponent.

Salut:

Quan un nen està malalt no ha de venir a l’escola.

Quan un nen es fa mal o es troba malament, trucarem a la família. Si no us trobem, el salutportem a l’ambulatori. Us demanem que ens doneu el telèfons de contacte amb les persones que puguin venir a recollir al vostre fill en cas d’emergència, quants més millor. I que ens aviseu cada vegada que els canvieu. En cas de malaltia ens regirem per les especificacions que dicta el Departament d’Educació.

Per a administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on hi consti el nom de l’alumne, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri al nen la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. No podem administrar cap medicament que no vagi acompanyat d’aquests dos documents.

De tant en tant, alguns dels nostres alumnes tenen polls. El Consell Escolar va decidir que es trucaria immediatament a la família i se separaria l’alumne de la resta de la classe per tal d’evitar contagis. L’alumne es quedarà a casa seva fins que estigui co

Assistència i retards:

L’assistència de l’alumnat és obligatòria. El tutor comunicarà les absències no justificades als pares. En el cas d’absències repetides, es procurarà la solució de problema amb la família, i, si cal, se sol·licitarà la col·laboració de l’EAP i dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Si un alumne arriba sense una justificació més tard de les 9,10h al matí ó de les 15,10h a la tarda, romandrà al vestíbul del centre fins les 9.30h al matí ó fins les 15.30h a la tarda. La reiteració en els retards, tant a les hores d’entrada com a les de sortida, seguiran el mateix procediment que en els casos d’absentisme.

Si una família arriba tard a recollir l’alumne :

-Al migdia (12.30 h) : Restaran a càrrec de l’administrativa del centre en casos puntuals. Si hi ha reiteració en els retards, es deixaran al servei de menjador, que s’haurà de pagar a l’empresa que el gestiona.

-A la tarda (16.30 h) : Si hi ha servei de ludoteca, se’ls deixarà a càrrec de les monitores. El servei s’haurà de pagar a l’empresa que el gestiona.

En cas de no disposar d’aquest servei, els alumnes restaran acompanyats del conserge dins les 16.45 h, hora en què se’n farà càrrec la Policia Local.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *