Normes de funcionament i recomanacions

Algunes recomanacions importants:

 • És convenient que els nens/es que facin la sessió de piscina al matí esmorzin a l’escola quan en tornin, no abans.
 • Aconsellem que el gorret de bany sigui de silicona, ja que no es dóna ni es fa malbé i no es mulla tant el cabell.
 • Els nens/es poden dur xancletes o peücs. No les dues coses. Si duen peücs recomanem que siguin de tela perquè són més fàcils de posar. Si duen xancletes recomanem que no siguin lligades perquè costen molt més de posar i lligar.
 • No cal dur barnús, només tovallola.
 • No cal dur sabó. Utilitzem les dutxes de la piscina simplement per treure el clor.
 • Cal que les nenes duguin cuetes o el cabell recollit per tal de facilitar a les mares que col·laboren per assecar el cabell.
 • A la temporada d’hivern es pot dur secador i el professorat s’encarregarà d’endollar-lo i vigilar-ne l’ús.
 • Els nens d’educació infantil i cicle inicial és important que vesteixin roba fácil. A poder ser un xandall que no sigui el de l’escola, per no anar tots igual.
 • Tota la roba ha d’anar degudament marcada amb el nom.
 • Tothom ha de dur el banyador posat de casa.

Normes d’organització en desplaçaments i vestidors:

Educació Infantil:

 • Cada curs disposarà al “hall” de la planta d’Educació Infantil d’una graella amb 8 espais per pares i 8 per mares per fer-se voluntari a acompanyar el curs i canviar els nens/es.  En aquest sentit és molt important tenir clar el següent:
  • No es poden apuntar 2 persones de la mateixa família la mateixa sessió, ja que volem donar opció a venir a les màximes famílies possibles. Si algún dia falta gent, el mestre comentarà la possibilitat d’afegir algú més.
  • Si algú no pot venir preguem s’esborri amb la màxima antelació possible per donar opció a una altra persona.
 • El desplaçament es fa a peu fins a Can Soler i amb autocar d’aquí a la piscina.
 • Els acords que tenim pactats amb la Regidoria d’Esports marquen aquest límit de persones acompanyants abans esmentat amb l’objectiu de no omplir en excés els vestidors i destorbar els abonats i altres usuaris que n’estiguin fent ús.
 • Un cop a la piscina, cada pare pot agafar el seu fill/a i dur-lo al vestidor del sexe del pare o mare i canviar-lo allà juntament amb altres nens/es que repartirem.
 • Es dóna per entès que els pares que acompanyen ho fan, no només amb l’objectiu d’ajudar al seu fill/a.

Educació Primària:

 • El desplaçament amb els alumnes de primària es farà amb el mestre d’educació física acompanyat d’una monitora contractada per l’escola a tal efecte. Aquesta persona es farà càrrec del control i gestió del vestidor femení un cop arribats a les instal·lacions esportives.