Horaris

Aquests són els horaris per Educació Infantil i Educació Primària per aquest curs:

Recordeu però que en el cas de P3 durant el segon trimestre (degut a la piscina) la franja serà els divendres de 9 a 11h.

Atenció: Es poden consultar totes les dates de piscina a l’apartat “piscina”