Dutxes

Dins dels objectius educatius de la nostra escola, i per tal de potenciar al màxim l’autonomia personal i la dels hàbits d’higiene personal, ja fa força anys que destinem l’estona final de la sessió d’Educació Física a que els alumnes de Primària i Secundària es dutxin i es canvíin de roba.

Criteris d’actuació:

  • Els alumnes de 1r de primària inicien aquesta dinàmica el mes de gener un cop finalitzada l’activitat de piscina del primer trimestre que ens serveix d’introducció a aquests hàbits.
  • La resta de cursos des de l’inici de curs ja han de dur la bossa d’esport amb els estris per dutxar-se i canviar-se.

Algunes puntualitzacions:

  • Dins la normativa de l’escola està establert que és obligatori dur la bossa per dutxar-se i canviar-se per poder dur a terme la sessió d’Educació Física. En cas d’encostipats, enfermetats i similars el més coherent és no realitzar la sessió.
  • És important tenir clar que, en temporada d’hivern, els nens i nenes no es mullaran el cap. Per tant no caldrà dur secadors tal i com sí fem a la piscina.
  • Cal que els alumnes duguin una mica de sabó pel cos, perquè entenguin la seva importància i utilitat.
  • Cal dur roba de recanvi per tal d’evitar tornar a posar-se la mateixa roba amb la que l’alumne ha realitzat la sessió.