ELS 6ès. TREBALLEM PICASSO

Hem començat pel Cubisme i ens hem fet autoretrats, seguint aquest corrent artístic. Picasso tenia diferents quadres on hi repressentava la guitarra. Nosaltres hem fet la nostra versió artística d’aquest instrument. I en l’últim treball que podeu veure hem representat diferents animals utilitzant la tècnica de la línia simple.