Com treballem les matemàtiques a infantil

Experimentació, manipulació i observació… Aquestes paraules no les diem amb la boca petita, al contrari, són la base de la nostra metodologia en la que creiem fermament. La nostra feina és triar bé el material, amb un objectiu clar i encaminar als nostres alumnes cap allà on volem que arribin: a fer una reflexió, un raonament i treure una conclusió.

Volem que entenguin què és un quadrat? Fem-lo.

Volem que entenguin què és la simetria? Fem-ne una.

Volem que entenguin com fer una gràfica? Fem-la amb les dades que obtindrem sobre el temps que ha fet durant el mes de Març.

Estem treballant en capacitats per fer persones aptes per la vida. No és la nostra intenció omplir el cervell dels nostres alumnes de dades i dades sense sentit i que no els capacitaran per res.

Penseu-hi …

20140929_100315