EL PROJECTE CURRICULAR.

EL PROJECTE CURRICULAR

Es Desenvoluparà i es concretarà aquest projecte en funció de les seves àrees curriculars amb l’objectiu de l’assoliment de les Competències Bàsiques per part de tots els alumnes:

ÀREES CURRICULARS

Educació Infantil:

– Descoberta d’un mateix i dels altres.

– Descoberta de l’entorn.

– Comunicació i llenguatges.

Educació Primària:

– Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera.

– Coneixement del medi natural, social i cultural.

– Educació artística.

– Educació física.

– Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.

– Matemàtiques.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  2. Competència artística i cultural
  3. Tractament de la informació i competència digital
  4. Competència matemàtica
  5. Competència d’aprendre a aprendre
  6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
  7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  8. Competència social i ciutadana

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

Basat en la llengua catalana com a llengua vehicular, i amb un tractament de les llengües que respecta els horaris marcats per la llei, i que fonamenta el seu treball en:

– La llengua oral.

– L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

– La lectura.

– L’ensenyament-aprenentatge de les diferents tipologies de text.

 

S’utilitzarà l’estratègia del desdoblament pel treball més directe amb l’alumnat i poder sistematitzar el treball de la comprensió lectora i correcció del text escrit.

 

EL PROJECTE DE BIBLIOTECA PUNT EDU(Pla de lectura), des de 2005.

Ens calia tornar a tenir una biblioteca, i actualment tenim llibres, pel·lícules, ordinadors per fer recerca, estones per fer préstec de llibres, contes explicats per mestres… i tot un món de lletres i il·lusions. Objectius:

– Destinar unes hores mínimes al desenvolupament de l’organització de la biblioteca.

– Fer de la biblioteca un espai d’ús i servei a l’escola.

– Dinamitzar activitats relacionades amb la lectura.

– Tenir un fons bibliotecari adient a l’alumnat i el professorat.

– Vetllar perquè la biblioteca no perdi la seva funció dins l’escola.

 

PLA PROJECTE EXPERIMENTAL DE  LLENGÜES ESTRANGERES

Des del curs 2007-08 s’està duent a terme aquest projecte  al nostre centre. Consisteix en treballar els continguts curriculars de l’àrea d’ Ed. Artística en llengua anglesa. Es du a terme a tots nivells, des de P3 fins a 6è de Primària, amb la periodicitat d’una hora setmanal.

Des del curs 2010-11 es va ampliar l’ús de l’anglès en àrees no lingüístiques, incorporant una hora de Coneixement del Medi Natural a Cicle Superior.

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir actuacions i experiències innovadores que augmentin la presència de la llengua anglesa a l’entorn educatiu dels nostres alumnes.

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’ÀMBIT NACIONAL

L’escola ha participat en diverses edicions del programa “Escuelas Viajeras” del Ministeri d’ Educació i, més recentment, al programa “Inmersión en otoño”, relacionat amb l’ensenyament de l’anglès en l’àrea del coneixement del medi Natural. Aquests programes afavorien la convivència amb alumnes d’altres centres del territori espanyol en algun lloc de la geografia espanyola, fora de la nostra autonomia. Actualment aquests tipus de programes s’han suspès per manca de pressupost.

PLA CATALÀ DE L’ESPORT

L’esport ens fa ser millors… físicament, mentalment i socialment. Els objectius són:

– Desenvolupar hàbits saludables a partir de l’alimentació i l’esport a l’escola.

– Afavorir la relació dels alumnes a partir de l’esport.

PROJECTE HEURA (TIC i TAC al centre)

La xarxa i les noves tecnologies són bàsiques a l’escola d’avui dia, com bàsic era tenir un bon cablejat, que gràcies a aquest programa la nostra escola en pot gaudir.  Necessari és tot el material informàtic i audiovisual que a poc a poc ha anat entrant a les nostres aules per potenciar dia a dia l’aprenentatge dels alumnes. D’aquesta manera tenim l’oportunitat de treballar en condicions més òptimes, intentant treure’n el màxim partit. Per aconseguir-ho ha estat important també la nostra formació didàctica en les Tecnologies de la Informació.

PROJECTE DE REAPROFITAMENT DE LLIBRES DE TEXT

Un projecte integrat des del primer dia, i del que econòmicament i educativament estem més contents. Econòmic per l’estalvi, i educatiu per la quantitat de valors positius de responsabilitat, respecte i solidaritat que estan rebent els nostres alumnes. Els objectius són:

– Organitzar la reutilització de llibres de text als nivells de Primària en què sigui possible.

– Fomentar en l’alumnat el valor de la reutilització com a camí a seguir per l’aprofitament dels recursos.

– Afavorir dins les famílies la transmissió d’aquest valor.

– Desenvolupar en els alumnes la responsabilitat i l’ordre en relació al material de la classe.

– Aconseguir que l’alumnat tingui una actitud de cura i de respecte envers un material comú.

– Facilitar a les famílies l’adquisició de llibres en començar el curs.

ESMORZARS SALUDABLES – FRUITA A L’ESCOLA

Una bona alimentació és la base d’una bona salut. Amb aquest programa, l’escola recolza el treball de les famílies per afavorir uns bons hàbits alimentaris en el nostres infants.

PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE

Els mestres i les mestres del centre participen activament en la seva formació mitjançant cursos ofertats pel Departament o per altres organismes pedagògics o d’Ensenyament. Aquesta formació reverteix en la professionalitat dels docents i en la seva actuació amb els alumnes.

ALTRES  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

–      Sortides al poble i la comarca per conèixer la nostra situació, realitat, història, recursos… per seguir tenint una escola activa i que conegui i valori l’entorn on vivim.

–      Sortides d’educació física, complementàries a les pràctiques esportives que al centre educatiu no es poden realitzar i que també serveixen de relació amb altres centres educatius.

–      Estades de convivència, unes estades de tots els nens i mestres de l’escola que ens ajuden a conèixer més fora del recinte escolar, i on els petits aprenen dels grans i els grans…aprenen dels petits.

–      Blocs informàtics de l’escola i dels diferents cicles.

–      Participació en concursos literaris com el Pilarín Bayés, “contes escrits per nens i nenes”, del que l’escola ha estat guanyadora en tres ocasions.

–      Participació en concursos pel foment de la convivència, com el Premi Mayor Zaragoza, del que l’escola ha estat guanyadora en dues edicions.

–      Festival de Sant Jordi i participació en la Mostra de Teatre de la Ribera. L’expressió corporal, el llenguatge verbal, l’orientació espacial, el control de les emocions,…, tot és part de l’aprenentatge que els nens, mestres i pares aconseguim en activitats com aquesta.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *