Monthly Archives: març 2012

Rebem a la Zoey

Cada dilluns, la Zoey ve a l’escola a llegir-nos contes en anglés a la biblioteca. El motiu és millorar el nostre anglès. Aqui teniu les paraules noves que hem après dels contes:

charlie cook’s favourite book

Rook
Flying saucer
Sleeve
Thief
Greedy
Ghost
Shady
Fright Crown
Cosy
Catch
Read   (red)
Sank
Shook
Glided
Decide
Owl
Stuck
Carry
Log

The snail and the whale.

foam=Espuma

Thunder=Tro

Waves= Onades

Itchy=  Picar o rascar

Fiery= Encès

Fire= Foc

Gazed=Encantar

Palm= Palmera

Toothy=Dentat

Bright=il.luminos

ALIENS LOVE UNDERPANTS
Underpants: calçotets,Up side down: cap per avall,Pingy: elastic

Room on the broom
Bow , Plait,  Broom ,Tumbling  ,Feast, Voice ,Growl ,Croak ,Shriek, Wak

Carta a les famílies

14 de febrer 2012: Reunió informativa a pares i mares d’alumnes.

TEMA:  LES RETALLADES A L’ESCOLA.

Carta a les famílies:

El passat dimarts 14 de febrer es va fer una reunió informativa als pares d’alumnes. El motiu de la mateixa era explicar en quina situació es troba el centre davant les retallades per part de l’Administració i quines són les mesures que es duran a terme des de l’escola per tal de dir NO a aquestes retallades. També es va demanar el suport de les famílies a aquestes accions ja que, en definitiva, els més perjudicats són els seus fills i filles.

 Us adjuntem un resum del que es va parlar a la reunió:

Situació de l’escola amb les actuals retallades:

 

  • Retallada pressupostària  (de 3.500 € passem a 1.200€). Perquè us feu una idea, el centre té dues despeses mensuals fixes: 50 € de telèfon i uns 150€  de fotocopiadora. Només per aquests conceptes ja es necessiten 2000 € anuals. Actualment el centre no disposa de romanent, degut als diners que ens deu l’Adsministració.
  • No substitucions de mestres si no són baixes per més de 10 dies. Ho hem hagut de solucionar ajuntant grups, deixant de fer atencions individualitzades, suports, desfent desdoblaments. És a dir, desmuntant l’organització habitual del centre, que està pensada per millorar l’atenció a l’alumnat i la qualitat de l’ensenyament.
  • Retallades en beques i ajuts de menjador.
  • No han arribat els diners de la reutilització de llibres.
  • L’Administració ens deu 3400 € del transport de les últimes “Escuelas Viajeras-2011” i “ Inmersión en otoño-2011.”

 

Actuacions previstes per dir NO a les retallades:

 

  • Aquestes actuacions són comuns a tots els centres de Primària i Secundària de la comarca, així com arreu del País,  i s’aniran aplicant gradualment.

 

  • Informar a les famílies de la situació actual de l’escola i de les mesures que ens pensen fer.
  • Posar al bloc del centre l’anagrama de les tisores.
  • Fer fer unes samarretes grogues amb l’anagrama de les tisores i posar-nos-les cada dimecres.
  • Fer fer una pancarta amb l’anagrama i penjar-la a l’escola en senyal de protesta. Fer difusió als mitjans de comunicació comarcals de les diferents actuacions que es duguin a terme als centres.

 

Es convida a pares, mares i alumnes a sumar-se a totes les actuacions de protesta i que els dimecres, acompanyants i alumnes vinguin a l’escola de groc, ja sigui amb una samarreta, una camisa, un mocador, un distintiu, …

FEM QUE EL GROC DIGUI PROU!!!

 

Claustre de mestres de l’Escola Pàmies de Ginestar.

Altres enllaços d’interès:

A la comarca:

D’altres comarques: