Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu parteix d’una pedagogia viva i activa plena de valors i emocions fomentant la coeducació i el respecte per ella/ell o cap a l’altre infant.

El nostre paper com a educadores és vetllar, cuidar i acompanyar l’infant perquè aquest es senti acollit, reconegut i respectat en el seu creixement personal i procés educatiu. Tot això, en unes estances agradables i acollidores amb diferents ambients rics en estímuls per poder experimentar, jugar, manipular, comunicar i explorar de forma creativa.

Els nostres patis són educatius plens de jocs i naturalesa que proporciona als infants uns aprenentatges vivencials i significatius, trencant amb els estereotips de gènere.

Donem molta importància en establir un pont de confiança entre famílies i educadores que permeti una bona i efectiva comunicació. Es essencial per establir un lligam i funcionar amb cohesió , per proporcionar una seguretat emocional a l’Infant durant el seu procés de creixement i d’aprenentatge

El nostre entorn és molt important per a nosaltres i pels infants, fomentemem el sentiment de pertinença amb el nostre poble.

Per una banda, és fonamental tenir un lligam des de la llar amb l’escola del poble per mantenir una línia pedagògica conjunta i afavorir el desenvolupament personal de l’infant endinsant-se cap aquest entorn més proper. Per altra banda, volem que el nostre poble sigui un raconet més de la llar, involucrar i animar a la gent que col·labori amb aquesta.

Preten ser una escola oberta oferint espais acollidors i  segurs, ajustats a les necessitats dels infants, en la qual tant famílies com infants, es sentin còmodes, i es puguin convertir en estances, on es sentin tan a gust com a casa seva.

Volem oferir una educació de més qualitat, que sigui més atractiva pels infants i que fomenti l’autonomia, la globalització i un aprenentatge més significatiu. Creiem que el més benificiós pels nostres infants és aprendre basant-nos en diferents metodologies innovadores des d’un enfocament constructivista com seria Reggio Emilia, Montessori i Emmi Pikler. Metodologies que incentiven aprendre en un context real a partir de les experiencies de la vida real fent que l’infant agafi un rol actiu i s’involucri en el seu propi aprenentatge.

La nostra metodologia es basa en:

 • L’ afavoriment de l’aprenentatge a través d’ambients, projectes i propostes de joc preparats per les educadores.
 • Fomentar el respecte a l’infant com a persona , el respecte d’ella/ell cap als altres i cap a l’ambient preparat.
 • L’adquisició d’hàbits i rutines per fomentar l’autonomia de l’infant.
 • La cura de la relació entre l’adult i l’infant proporcionant seguretat perquè l’infant pugui desenvolupar el seu procés d’aprenentatge.
 • Fomentar el contacte amb la natura i treballar el reciclatge amb ells/es.
 • Documentar pedagògicament amb imatges.
 • L’establiment d’un vincle entre la llar i el seu entorn (família, escola i poble)
 • Basar-nos en l’aprenentatge vivencial i l’ afavoriment de l’educació emocional.

 

I com portem a terme aquesta metodologia?

 • Oferint ambients agradables, acollidors i rics en estímuls.
 • Proporcionant activitats i/o provocacions de jocs i materials naturals o d’ús quotidià.
 • Potenciant el respecte i l’adquisició de valors, a través del treball de l’educació emocional. Educant per a la vida.
 • Proposant activitats que potenciïn el desenvolupament integral i autònom.
 • Treballant la comunicació i l’expressió a través dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i matemàtic.
 • Participant en les tradicions populars del nostre pobles, en les festes tradicionals i en la descoberta del nostre entorn més proper.
 • Fomentant la col·laboració i participació de les famílies i del voluntariat del poble.
 • Compartir activitats, sortides i estances amb l’escola del nostre poble.