Caragolines

Estança dels 1 als 3 anys

Treballem amb grups heterogenis, en aquesta estança tenim infants d’EI 1 i EI 2.

Defensem que estiguin barrejats entre diferents edats ja que és molt beneficiós per als infants perquè comparteixen relacions, intercanvien experiències, s’ajuden entre ells i elles i per a nosaltres és una sort poder veure com s’aporten els uns als altres.

Les propostes que realitzem les adaptem segons els diferents nivells maduratius dels infants, per a nosaltres és essencial respectar el ritme d’aprenentatge de cada infant.

Amb això volem dir que tot i que siguin grups heterogenis, en l’activitat que farem hi haura dos vessants: l’adaptada a EI 1 i amb la que podem anar una miqueta més enllà adaptada a EI 2.