Comunicació

Com ens comuniquem?

La comunicació i informació entre l’escola bressol i la família és diària. Al llarg del curs, els contactes són diaris durant les entrades i sortides, per posar al corrent a les famílies de totes les experiències que té l’infant a la llar d’infants. Si hi ha alguna qüestió que requereix una conversa més llarga, es buscarà el moment adient per parlar-ne amb tranquil·litat.

 

D’entrevistes realitzem:

  • Una entrevista inicial abans de l’estiu
  • Una entrevista formativa a finals del primer trimestre
  • Una entrevista final a finals de curs

Les xarxes socials les utilitzem a diari per tal que observeu les activitats que realitzem, així com també qualsevol cartell d’informació que pengem a l’escola, també estaran a les xarxes socials.

Ens podeu trobar a: