Dinamitzadors d’esports

La nostra tasca és ajudar a en Pere a organitzar els tornejos dels tres trimestres del curs.

– Expliquem als companys els jocs que es proposen i els controlem.

– Passem per tots els grups a explicar el full de les trobades comarcals que s’organitzen.

Montse – David – Joan – Laura (alumnes de cicle superior)