PLA DE TREBALL

En el Pla de Treball NÚMERO 4, una de les activitats proposades fou treballar en grup una categoria gramatical i fer un producte final per presentar-lo a la resta de companys i companyes.
Alguns grups han fet un Power Point.
Els anirem penjant a mesura que els anem exposant.

CATEGORIES GRAMATICALS:
ELS NOMS
ELS ADVERBIS
ELS VERBS
ELS DETERMINANTS
ELS ADJECTIUS

ELS ADJECTIUS ( Mariyama, Bernat i Martí)

ELS DETERMINATS ( Alin , Hawa i Mar)

ELS NOMS ( Marina , Roger i Guillem)

ELS VERBS ( Jana, Arnau i Fernando)