Inscripcions

I N S C R I P C I Ó   A  L A  J O R N A D A

Període d’inscripció:
del 3 al 23 de març de 2020

La inscripció a la jornada es fa en dos passos:

  1. Inscripció al formulari per seleccionar els Escenaris de futur
  2. Un cop enviat el formulari s’accedeix a l’enllaç d’inscripció del GTAF (docents del Departament d’Educació)

INSCRIPCIÓ AL FORMULARI
ACCÉS AL GTAF