Presentació

El Departament d’Educació desenvolupa un model de transformació i millora del sistema educatiu que es fonamenta  en l’aprenentatge en xarxa.

L’aprenentatge en xarxa és una línia estratègica de les polítiques educatives del Govern de la Generalitat per aquesta legislatura i constitueix un dels eixos de la formació docent per al període 2020-2025. En aquesta jornada pretenem abordar com repensar el fet educatiu des de la perspectiva del treball en xarxa en sis aspectes fonamentals per aconseguir la transformació educativa que el nostre sistema necessita:

  • Escenari 1. Entorns d’aprenentatge
  • Escenari 2. L’aprenent al centre de l’acció educativa
  • Escenari 3. Desenvolupament personal i professional docent
  • Escenari 4. Com aprenem….junts
  • Escenari 5. Escola i comunitat per l’equitat
  • Escenari 6. Evidències transformadores

Aprendre en xarxa vol dir: pensar, comunicar-nos i actuar per aprendre conjuntament. Més concretament: compartir objectius i recursos, unificar capacitats i esforços, relacionar les nostres accions i generar nou coneixement per créixer.
El treball en xarxa esdevé el motor de canvi per al sistema educatiu en el seu conjunt i ha de permetre avançar en qualitat. Es fonamenta  en la recerca educativa, i respon a l’evolució social. La seva finalitat, evidentment, és la millora en la qualitat del sistema educatiu i de la seva equitat. S’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives per enfortir el model d’escola catalana, amb el propòsit transformador de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya.