Monthly Archives: febrer 2011

Informe sobre els plàstics

OBJECTIU:
L’objectiu de la pràctica és aprendre les propietats dels diferents plàstics deformant-los. Agafem els plàstics que ens lliura en Robert, tot seguit n’escolli’m un a l’atzar o per ordre.

MATERIALS:plastics1-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-francisco-de-goya
• 1 objecte de plàstic
• Decapadora
• Pintura
• Pàtina (serveix per donar recobriment als objectes)

aaaa

aaaa

aaaa

aaaa

PROCEDIMENT:

plastics2-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-francisco-de-goya plastics3-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-francisco-de-goya plastics4-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-francisco-de-goya


Agafem l’objecte de plàstic i analitzem les seves característiques i les anotem en un full.
Després fem un dibuix de l’objecte i anotem les acotacions del dibuix deixant un centímetre de marge i així sabrem les seves mides inicials. Finalment li fem una foto.

Ara modifiquem l’objecte amb la decapadora: s’escalfa, es deforma i es crea una altra figura. Hem de tornar a escriure les seves característiques: segons com es deforma, si canvia de color al escalfar-se, si li costa deformar-se, etc.

Una vegada està calent i el podem deformar, farem que agafi si cal la forma, amb l’aigua de l’aixeta. Un cop l’objecte està acabat se li ha de donar una capa de pintura. Abans de tot se li aplica una capa d’imprimació, perquè la pintura s’hi enganxi millor. Després, la capa de pintura.
Quan la imprimació s’ha secat podem pintar el nou objecte com nosaltres vulguem.

Un cop hem acabat li fem una foto i un dibuix com hem fet al principi.

plastics5-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-francisco-de-goya plastics6-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-francisco-de-goya plastics7-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-francisco-de-goya

TIPUS DE PLÀSTICS:
Metacrilat: És bastant tou, lleuger i es retalla més fàcilment que el vidre. És elàstic, fàcil de modificar i no cal submergir-lo.
PVC: És molt difícil de modificar ja que és gruixut i se li ha d’aplicar molta calor, i si s’intenta fusionar, per a que quedi enganxat amb ell mateix, no s’aconsegueix. Un cop modificat s’ha de submergir en aigua perquè quedi amb la forma que li hem donat. S’usa per fer canonades.
Policarbonat: Al contrari que el PVC, s’enganxa i és fàcil de modificar, tot i que després costa que quedi la forma; no s’ha de submergir, és resistent als productes químics, al calor i a les radiacions ultraviolades. No costa deformar i quan s’escalfa s’enganxa entre si.
Escuma Polietilè: De comportament semblant al PVC, però més fàcil de deformar, i com el policarbonat en el sentit que no s’ha de submergir, però és difícil que quedi la forma que li vols donar. És molt car.
Cel•luloide: És el plàstic primari. És la base amb la qual es va crear el plàstic. La pilota de ping-pong en seria un bon exemple.
Polipropilè: Al aplicar-li calor, es torna transparent, i quan es torna a refredar, recupera el seu color original. Es refreda ràpidament i s’enganxa.

Arnau Cuervo, Jose Marín, Victor Mundet, Max Melèndez i Miquel Casellas

Modelar un disc de vinil

No podem començar una classe de com fer una maqueta sense saber el que és, així que primer sabrem la definició. Una maqueta té la mateixa funció que un esborrany.

Per aprendre com es fa una maqueta ho farem d’una manera molt senzilla.

Característiques:

Les aplicacions que té el disc de vinil són moltes i variades, ja que és un material “de memòria”, és a dir, que pot tornar a l’estat en què estava abans d’aplicar-li un esforç. Per exemple, se li poden fer talls o deformar-lo. A aquest material se’l deforma amb una decapadora.

La decapadora és com una espècie d’assecador que emet un aire encara més calent que l’aparell normal. Amb aquesta calor enfocada cap al disc es pot arribar a deformar-lo. Després, com que el disc de vinil és un material de memòria, si el tornes a escalfar pot tornar a la seva forma principal.

discdevinil_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya ……………………………………….taladro_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Disc de vinil                                                                                                                                         Decapadora

Objectiu:
Deformar un disc de vinil.

Material:

  • Un disc de vinil
  • Plastilina
  • Un plat
  • Una decapadora
  • Un cúter

Procediment:
Pas 1:
El que farem serà agafar el plat i donarem a la plastilina la forma rodona que té el plat. El disc de vinil i la rodona de plastilina han de ser semblants però amb mides diferents, és a dir les dues coses són rodones però la plastilina és més petita que el disc de vinil, ja que ens servirà de maqueta. Si el disc, per exemple, fa 30 cm de diàmetre, la plastilina en farà 15. No cal que sigui la meitat, però ha de ser proporcional.

maiplastilinablava_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya disciplastilinablava_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Pas 2:
Quan ja tinguem la forma de la plastilina feta, el que farem serà donar-li una forma, la que vulguem, pensant que després ho haurem de fer amb el disc de vinil. Podem pujar una part de la rodona, tallar-ne un altre tros…

tallemplastilinablava_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya moldegemplastilinarosa_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Pas 3:
Una vegada tenim la maqueta feta amb la plastilina, haurem de fer el mateix, però al disc de vinil, que és el que volem obtenir. Amb l’ajut de la decapadora escalfarem el vinil i serà més fàcil de donar-li forma , ja que quan s’escalfa és molt mal•leable i desprès pot tornar a la seva posició inicial. Amb el cúter, quan el vinil estigui calent tallarem el que havíem previst tallar quan fèiem la maqueta.

roberttaladra_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya robertivinil_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya robertambgua_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya robertmostra_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Pas 4:
Per últim, si volem, amb les pàtines o altres materials podem donar color, amagar el material i donar-li un altre valor.

Mireia Baza, Judit Bossa, Marina Rico, Albert Calavia, Ferran Blanco.