Daily Archives: 2 febrer 2011

Modelar un disc de vinil

No podem començar una classe de com fer una maqueta sense saber el que és, així que primer sabrem la definició. Una maqueta té la mateixa funció que un esborrany.

Per aprendre com es fa una maqueta ho farem d’una manera molt senzilla.

Característiques:

Les aplicacions que té el disc de vinil són moltes i variades, ja que és un material “de memòria”, és a dir, que pot tornar a l’estat en què estava abans d’aplicar-li un esforç. Per exemple, se li poden fer talls o deformar-lo. A aquest material se’l deforma amb una decapadora.

La decapadora és com una espècie d’assecador que emet un aire encara més calent que l’aparell normal. Amb aquesta calor enfocada cap al disc es pot arribar a deformar-lo. Després, com que el disc de vinil és un material de memòria, si el tornes a escalfar pot tornar a la seva forma principal.

discdevinil_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya ……………………………………….taladro_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Disc de vinil                                                                                                                                         Decapadora

Objectiu:
Deformar un disc de vinil.

Material:

  • Un disc de vinil
  • Plastilina
  • Un plat
  • Una decapadora
  • Un cúter

Procediment:
Pas 1:
El que farem serà agafar el plat i donarem a la plastilina la forma rodona que té el plat. El disc de vinil i la rodona de plastilina han de ser semblants però amb mides diferents, és a dir les dues coses són rodones però la plastilina és més petita que el disc de vinil, ja que ens servirà de maqueta. Si el disc, per exemple, fa 30 cm de diàmetre, la plastilina en farà 15. No cal que sigui la meitat, però ha de ser proporcional.

maiplastilinablava_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya disciplastilinablava_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Pas 2:
Quan ja tinguem la forma de la plastilina feta, el que farem serà donar-li una forma, la que vulguem, pensant que després ho haurem de fer amb el disc de vinil. Podem pujar una part de la rodona, tallar-ne un altre tros…

tallemplastilinablava_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya moldegemplastilinarosa_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Pas 3:
Una vegada tenim la maqueta feta amb la plastilina, haurem de fer el mateix, però al disc de vinil, que és el que volem obtenir. Amb l’ajut de la decapadora escalfarem el vinil i serà més fàcil de donar-li forma , ja que quan s’escalfa és molt mal•leable i desprès pot tornar a la seva posició inicial. Amb el cúter, quan el vinil estigui calent tallarem el que havíem previst tallar quan fèiem la maqueta.

roberttaladra_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya robertivinil_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya robertambgua_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya robertmostra_robertferrerimartorell_enresidencia_institutfranciscodegoya

Pas 4:
Per últim, si volem, amb les pàtines o altres materials podem donar color, amagar el material i donar-li un altre valor.

Mireia Baza, Judit Bossa, Marina Rico, Albert Calavia, Ferran Blanco.