Daily Archives: 16 novembre 2010

Abstracció: associació d’imatges

Per aprendre a tractar les imatges i aconseguir entendre millor l’art hem realitzat quatre activitats diferents però que guarden relació entre elles.

ACTIVITAT 1: ELEMENTS AMB UNA ESTRUCTURA SEMBLANT

En aquesta activitat hem buscat dues imatges amb estructures semblants, és a dir, que no tinguessin la mateixa forma exterior però sí una estructura interior semblant.

abstraccia-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya abstraccia-pilota-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya

EXEMPLE:

En aquesta imatge es pot apreciar clarament que ambdós estan formats per pentàgons i hexàgons, és a dir, la seva estructura interior és semblant. En aquest cas, a més a més, també tenen la mateixa forma circular.


ACTIVITAT 2: ELEMENT AMB FORMA SEMBLANT

Aquest exercici tracta de buscar dos objectes que tinguin formes semblants, però que tinguin diferents utilitats.

EXEMPLE:

abstraccia-bolet-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya abstraccia-micro-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya

Com podem veure, aquests dos objectes tenen la mateixa forma però cadascun es fa servir per a una cosa diferent: el micròfon serveix per amplificar la veu i l’apagallums és un bolet comestible.

ACTIVITAT 3: SIMPLIFICACIÓ D’UNA IMATGE
El que hem fet en aquesta activitat ha estat escollir una imatge qualsevol i anar simplificant-la en tres passos diferents.

EXEMPLE:

abstraccia-ninot-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya


Com podem veure, hem descompost la fotografia en tres parts (cada cop més senzilles). Primer hem eliminat el fons de la imatge deixant només el contorn de la persona, i en l’últim pas hem simplificat aquesta figura en un ninot de pal bàsic.

ACTIVITAT 4: SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS
Aquest exercici consisteix a triar una imatge i substituir algun dels seus elements per un altre que hi encaixi però que no hi tingui res a veure.

EXEMPLE:

abstraccia-gratacels-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya


En aquesta imatge es pot apreciar que a la part superior del gratacels hi ha una xeringa, que no té res a veure amb el que hi anava abans, però que tot i així hi encaixa.

Núria Ramon, Natàlia Rodríguez, Paula Erill, Ainoa Garcia