Monthly Archives: novembre 2010

Semblança

semblances-robert-ferrer-i-martorell-en-residencia-a-linstitut-goya semblances-2-robert-ferrer-i-martorell-en-residecia-a-linstitut-francisco-de-goya

L’objectiu d’aquesta activitat és trobar una semblança en la forma i estampat o motiu de dos objectes totalment diferents a la vida real i de diferents utilitats.

Com, per exemple, les rajoles del carrer i un full quadriculat; la seva semblança es troba en l’estructura, els quadradets. En la forma de les rajoles i en el motiu del full quadriculat.

Un altre exemple seria el d’una nou i un cervell. Tots dos presenten formes similars (són rodons) i motiu semblant (tenen rugositats).

Abstracció: associació d’imatges

Per aprendre a tractar les imatges i aconseguir entendre millor l’art hem realitzat quatre activitats diferents però que guarden relació entre elles.

ACTIVITAT 1: ELEMENTS AMB UNA ESTRUCTURA SEMBLANT

En aquesta activitat hem buscat dues imatges amb estructures semblants, és a dir, que no tinguessin la mateixa forma exterior però sí una estructura interior semblant.

abstraccia-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya abstraccia-pilota-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya

EXEMPLE:

En aquesta imatge es pot apreciar clarament que ambdós estan formats per pentàgons i hexàgons, és a dir, la seva estructura interior és semblant. En aquest cas, a més a més, també tenen la mateixa forma circular.


ACTIVITAT 2: ELEMENT AMB FORMA SEMBLANT

Aquest exercici tracta de buscar dos objectes que tinguin formes semblants, però que tinguin diferents utilitats.

EXEMPLE:

abstraccia-bolet-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya abstraccia-micro-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya

Com podem veure, aquests dos objectes tenen la mateixa forma però cadascun es fa servir per a una cosa diferent: el micròfon serveix per amplificar la veu i l’apagallums és un bolet comestible.

ACTIVITAT 3: SIMPLIFICACIÓ D’UNA IMATGE
El que hem fet en aquesta activitat ha estat escollir una imatge qualsevol i anar simplificant-la en tres passos diferents.

EXEMPLE:

abstraccia-ninot-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya


Com podem veure, hem descompost la fotografia en tres parts (cada cop més senzilles). Primer hem eliminat el fons de la imatge deixant només el contorn de la persona, i en l’últim pas hem simplificat aquesta figura en un ninot de pal bàsic.

ACTIVITAT 4: SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS
Aquest exercici consisteix a triar una imatge i substituir algun dels seus elements per un altre que hi encaixi però que no hi tingui res a veure.

EXEMPLE:

abstraccia-gratacels-robert-ferrer-i-martorell-en-residancia-a-linstitut-francisco-de-goya


En aquesta imatge es pot apreciar que a la part superior del gratacels hi ha una xeringa, que no té res a veure amb el que hi anava abans, però que tot i així hi encaixa.

Núria Ramon, Natàlia Rodríguez, Paula Erill, Ainoa Garcia

ELEMENTS COMPARATIUS FINS A L’ABSTRACCIÓ

3ª SESSIÓ

En Robert ens va explicar que ell sempre mira com si fos l’objectiu d’una càmera, i des de dalt,  com si estigués volant, en picat. Per això les formes es simplifiquen i es converteixen en formes geomètriques i la realitat perd el sentit habitual. (Cèlia)

ELEMENTS COMPARATIUS. Forma i textures similars.

 elements-comparatius001              elements-comparatius003       elements-comparatius004  elements-comparatius005

pilota i pastilles de colors (Alba)

un troç del llom d’una zebra i un codi de barres (Júlia M)

una espelma i una peça de ferro (Mireia)

xeringa i gratacels (Marta)

 

FIGURATIUS I ABSTRACTES. Eliminar parts d’un tot, simplificant.

  elements-comparatius008         elements-comparatius007   

Pejador de ferro amb la seva forma simplificada (Júlia M)

Ipod amb la seva forma simplificada (Jhon)

 

GEOMETRIES APLICABLES. Substituir una forma d’una imatge per una de similar.

elements-comparatius009 

La cúpula del Tah Mahal s’ha tranformat en un saborós gelat (Nerea)

elements-comparatius006L’escut del Reial Madrid és una esfera del món (Alba)

 

L’ABSTRACCIÓ DE FOTOS FIGURATIVES

2ª sessió

En Robert ens proposa per comprendre l’art abstracte, de fer un seguit d’exercicis partint de diverses realitats. Hem de simplificar imatges reals en formes geomètriques. Si ho comparem amb el seu treball, potser entendrem el perquè en les seves escultures apareixen constantment quadrat de colors en equilibri. Nosaltres ens hem pres la llibertat de fotografiar les nostres feines amb un entorn natural o artificial però exterior a l’aula.

això no és un ocellel nostre no ocell ha volataixò tampoc és un ocell

profunditat atrapadaretroescavadorasortint del paper

 goyitogoyital'ombra trepitja el nostre ós

heliusurbana tapa urbepaisatge fora de lloc