Category Archives: General

Salvador Juanpere a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó: analitzar, dibuixar, mesurar i especejar les escales

A partir de les fotografies, es mesuren i s’analitzen les escales de mà, i es dibuixen: primer en esbossos i després esquemàticament per tal de poder individualitzar-ne les peces principals. Els objectes reals es redueixen a escala 4:5 i les peces es traslladen al programa Auto-CAD per tal d’encarregar a una empresa que faci el tall en fusta.

04_02_sjuanpere_en_residenc04_03b_sjuanpere_en_resideninfanta_isabel_19feb

Lluís Sabadell Artiga a l’Institut Collserola: treball amb Ecosistema Urbano, diàleg amb la Regidora i concreció del projecte

Durant dues jornades intensives, els alumnes de l’Institut Collserola han treballat amb Belinda Tato, d’Ecosistema Urbano, per concretar la intervenció del projecte Transform_a. A més, la Regidora del Districte de Nou Barris, Sra. Carmen Andrés,  es reuneix amb els alumnes de l’Institut Collserola, el Lluís Sabadell Artiga i la Belinda Tato perquè els estudiants exposin el projecte d’intervenció artística que estan duent a terme i dialogar sobre els espais que els han interessat per realitzar una possible intervenció.

collserola2-29collserola2-30collserolacollserolaLluís Sabadell Artiga EN RESiDÈNCiA a l'Institut Collserolacollserola_1i2febrer

Daniel Chust Peters a l’Institut Bernat Metge: propostes de guions

Organitzats en grups, els alumnes de l’Institut Bernat Metge proposen guions per reproduir l’aula 209 mitjançant arquitectures humanes en diferents espais de la ciutat. Els guions proposats pretenen escenificar diferents estats d’ànim com l’odi, la desesperació, l’eufòria, la ràbia, la vergonya o l’excitació.

Lluís Sabadell Artiga a l’Institut Collserola: definició dels possibles espais d’intervenció

Durant aquestes setmanes, els alumnes de l’Institut Collserola han estat realitzant diferents sortides pels barris de Canyelles, les Roquetes i la Guineueta per detectar possibles espais d’intervenció. Han realitzat fotografies i gravat entrevistes sobre històries del barri, han visitat l’Associació de veïns de Canyelles i la casa okupa Can Masdeu, que promou un sistema de vida més sostenible,  han delimitat els possibles punts d’actuació i han començat a definir les característiques de la seva intervenció. Al través del bloc es pot fer el seguiment de tot aquest procés de treball. En les properes sessions acabaran d’escollir la intervenció (o les intervencions) que es duran a terme en col·laboració amb Ecosistema Urbano i començaran a passar a l’acció.

en_residencia_collserola_18gen-2collserola_placa_parkingcollserola_sessio_resum

Salvador Juanpere a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó: el projecte pren forma

Després de la reflexió sobre els objectes que podrien representar metafòricament el procés d’aprenentatge, el Salvador Juanpere defineix la concreció material del projecte en l’objecte de l’escala de mà. Al bloc s’inclou la redacció del projecte i una presentació dedicada al motiu de l’escala.

en_residencia_escaletaen_residencia_escala3en_residencia_salvador_juanpere_escales

Daniel Chust Peters a l’Institut Bernat Metge: mesures, planta i maqueta

Després de mesurar el taller “Aula 209” els alumnes preparen la maqueta de l’espai, que posteriorment representaran amb arquitectures humanes i una sèrie de guions. Als seus blocs els alumnes han desenvolupat una recerca sobre les arquitectures humanes: hi trobareu fotografies de trobades, manifestacions, escultures, balls, concerts i organitzacions humanes molt diverses.

en_residencia_chust_petersen_residencia_chust_peters_1en_residencia_chust_peters_2

Lluís Sabadell Artiga a l’Institut Collserola: exploració del barri

Els alumnes participants, acompanyats del Lluís Sabadell Artiga i els professors del centre, surten a preguntar als veïns quines coses del barri els agraden, quines no, quines pensen que es podrien millorar. Al bloc s’inclou un muntatge de les entrevistes filmades, així com fotografies de l’exploració. A partir d’aquest moment realitzaran sortides específiques per definir la intervenció que realitzaran.

llsabadelliescollserola_021llsabadelliescollserola_012llsabadelliescollserola_03

Salvador Juanpere a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó: objectes com a metàfora del procés d’aprenentatge

Al bloc podeu veure els dibuixos realitzats pels alumnes de diversos objectes que han escollit com a imatges del procés d’aprenentatge, així com els comentaris del Salvador Juanpere sobre cadascun d’aquests dibuixos. També s’inclouen diverses presentacions del Salvador Juanpere entorn l’objecte com a metàfora, que inclouen referències a la seva obra i a la d’artistes molt diversos.
en_residencia_metronom1en_residencia_salvador_juanpere_3en_residencia_planta