Using technology to build vocabulary

Com a projecte del curs he creat una proposta didàctica dirigida a l’aprenentatge de vocabulari fent servir l’aplicació Thinglink. L’adquisició de vocabulari es presenta com a indispensable de cara a millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes, en especial si parteix de les seves necessitats més immediates.

La proposta va dirigida a alumnes de 2n curs de Cicle Inicial que estan acostumats a treballar amb tauletes per cercar informació i fer activitats interactives però que no han fet servir aplicacions per crear continguts. El fet de treballar només amb una aplicació en aquest moment redueix les dificultats tècniques que pugui haver-hi i contribueix a acompanyar els alumnes en el procés de l’assoliment de la competència digital.

La proposta pretén que mitjançant la interacció i la cooperació arribin a crear un vocabulari de “proximitat” a partir de l’aplicació Thinglink, que té versió gratuïta per iOS i Android. L’organització respon a la pròpia del treball cooperatiu: els alumnes estan repartits en grups de 4 (a criteri de la mestra i en base a les seves capacitats i afinitats) i acostuma a haver-hi un cert marge a l’hora de triar allò que volen fer. En primera instància cada grup triarà un espai de l’escola i 6 o 7 objectes representatius d’aquest. A partir d’aquí faran fotos dels mateixos i crearan un diccionari audiovisual amb el nom de l’objecte i la pronunciació del mateix. En acabat el projecte podrem compartir des del blog de la classe el vocabulari dels 6 espais de l’escola (cuina, menjador, aula, gimnàs, pati, etc…) amb la resta de l’escola.

Malgrat la proposta no ha pogut ser portada a la pràctica per la situació actual de confinament, és força senzilla de dur a terme. Només és necessària la presència de dues mestres si s’aprofiten sessions de desdoblament. I la motivació dels alumnes està garantida!!!

Playground, Swings, Hop Scotch, Slide