Abans de res he d’agraïr la col.laboració dels meus fills, alumnes de 2n i 4t d’ESO respectivament, a l’hora de fer aquesta activitat. Degut a la impossibilitat de gravar als meus alumnes, ells han fet d’alumnes i han passat pel procés que descric a continuació.

En primer lloc, es presenta l’aplicació IFunFace i es mostra el model que heu facilitat des de la vostra formació (o d’altre). Entre tots confegim una rúbrica per tal d’establir criteris a l’hora de fer el vídeo (tant de tipus formal com de contingut), fent especial èmfasi en el potencial dels vídeos per transmetre valors. A continuació els alumnes, per parelles, busquen a Internet i seleccionen la informació relativa al grup musical o cantant que volen presentar. Després preparen i reparteixen els continguts del guió que hauran de llegir i aquest és supervisat per la professora.  Per tal de fomentar el treball en equip i aprendre a organitzar-se, la gravació del vídeo es fa des de casa. A la propera sessió a classe es realitza el visionat dels vídeos i es co-avaluen en funció de la rúbrica. Si tots coincidim en que són adients per pujar-los al Bloc de l’escola, ho hem. La darrera sessió es dedicaria a fer una autoavaluació mitjançant una pluja d’idees per tal de compartir la seva experiència al llarg del procés.

  • Els alumnes de NEE disposaran de l’ajuda d’una persona de suport per fer aquesta activitat o bé d’un guió simplificat on només hauran d’incorporar la informació bàsica del grup musical. El vídeo el podran crear en un altre moment/ espai si ho necessiten.
  • Breu història de Dr. Prats