English team

L’equip de mestres especialistes d’anglès de l’escola Camí del Cros està format per: Laura Castarnado, Raquel Verjano i Núria Montells. Som una plantilla variable degut a que només hi ha una mestra amb destinació definitiva. Aquest any per sort hem pogut formar un bon equip amb dues mestres especialistes incorporades a l’escola. Això ha facilitat molt el treball realitzat per poder portar a terme l’English Day.

L’equip directiu ha estat al corrent i ha recolzat molt en tot el procés sobre l’activitat.

Mestres participants: especialistes + tutores + Jordana (cap d’estudis).

El nostre objectiu principal és millorar el nivell de llengua anglesa en el nostre centre a partir d’activitats motivadores, apropant-los a una llengua estrangera de la manera més natural i dinàmica possible.

IMG_20170418_163620