Metodologia

Aquest projecte té com a objectiu promoure l’ús de l’anglès oral entre els nostres alumnes a partir d’alguna activitat i alhora fer que l’anglès sigui més viu dins de la nostra escola.

La proposta és fer que hi hagi una jornada especifica dedicada a l’anglès (English day), i durant aquest dia fer partíceps els alumnes de diferents activitats en les quals puguin interactuar entre ells fent servir l’anglès. Aquestes activitats aniran connectades amb un tema, en el nostre cas farà referència al tema de l’any: sumem salut.

Es realitzarà una Gimcana amb 6 activitats a les quals els alumnes aniran rotant. Aquestes activitats són:

  1. Ordenar/seqüenciar les imatges del conte “The very hungry Catterpillar”. L’encarregat de l’activitat llegirà/explicarà el conte.
  2. Joc del mocador: Practicaran els nombres/colors.
  3. Bingo dels aliments: Es tindran les butlletes preparades. Hi haurà un plafó de referència per als petits)
  4. Cantar la cançó “Five a day” tret del llibre de 5è.
  5. Joc del Memory: On els alumnes hauran de dir el nom dels aliments que van girant en veu alta.
  6. Classificar els aliments segons siguin Saludables o No Saludables.

Hi haurà 12 grups de 10 nens per grup, en dos espais del pati. De tots els alumnes que participaran de la jornada, la meitat dels alumnes de 5è estaran en les activitats de la gimcana supervisant les activitats a realitzar i la resta participaran de la gimcana acompanyant els petits. Els alumnes de P5 i 1r (100) seran els que realitzaran les activitats de la gimcana.

Materials i recursos emprats: Conte, PDI per veure el video del conte, fitxes per realitzar i fixar més els continguts treballats, audio de la cançó, material creat (cartell amb el vocabulari, flashcards del conte, targetes memory/bingo), globus, banderoles, roba pel photocall, photocall, altaveu amb USB, cronometre, …

Un cop realitzat l’English day s’ha passat una graella d’auto-avaluació per tal de fer reflexionar als alumnes sobre l’activitat en general.