Matter and energy

Mixtures and solutions

In the Laboratory sessions we made some experiments about mixtures. We learned the difference between mixtures and solutions.  Here are some photos:

IMG_0022

 

 

 

 

 

 

Mixing water
A Laboratory, els nens i nenes de 4tC hem fet un experiment per comprovar quina temperatura s’obté en barrejar aigua freda i aigua calenta. En grups elaborem murals per a mostrar l’experiment.

IMG_0719 IMG_0721 IMG_0722 IMG_0741 IMG_0720