Normativa

ENTRADES I SORTIDES

L’horari de tot  l’alumnat  serà al matí de 9h. a 12:30h. i  a la tarda de 15h. a 16:30h.

Les portes s’obriran a partir de les 8:50h.  i es tancaran a les 9:10h. Recordeu que les activitats comencen a les 9 en punt i es prega la màxima puntualitat. En cas d’arribar tard, s’haurà de deixar l’alumne/a amb el conserge  o a la direcció per evitar interrupcions a l’aula.

Els pares i les mares dels alumnes d’Educació Infantil 3 anys hauran de portar-los irecollir-los a l’aula i pujar i baixar per les escales del costat de direccióLa resta d’alumnes d’Educació Infantil s’han de deixar i recollir al porxo del darrera, a les columnes on s’indica el nom de la classe.

L’alumnat de 1r i 2, entraran pel porxo del darrera  junt amb l’alumnat d’educació infantil i pujaran acompanyats del professorat per les escales del costat de direcció, excepte 2n,  que pujarà al segon pis per les escales del costat del menjador. L’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è faran files al porxo de l’entrada principal i pujaran per les escales del costat del menjador.

L’horari escolar finalitza a les 16:30h. en el cas que una família es retardi  sense previ avís, se’ls  farà una trucada i si no es pot contactar amb la família s’avisarà a la policia local  o als mossos que es faran càrrec del / la  menor.

–          ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Recordeu que l’assistència a l’escola és indispensable per tal d’adaptar-se al grup i ritme de treball. Les faltes d’assistència o retards han de comunicar-se a la tutora o tutor. En cas de faltes d’assistència freqüents  o sense justificar es comunicarà a la treballadora social o si s’escau al Departament d’ensenyament.

La puntualitat és necessària per l’organització i funcionament del grup tant a l’entrada com a la sortida.

–          ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES    

El professorat disposa d’un espai  de temps dins del seu horari per realitzar entrevistes amb  les famílies. Les reunions s’han de convocar prèviament   i poden ser sol·licitades pel professorat tutor, especialistes o bé per les famílies. Preguem que es respecti l’horari establert.

 

–          INFORMES

Educació infantil  :  1r informe al gener     2n informe al juny

Primària:   1r informe al desembre,         2n informe  al març,      3r informe al juny

–          VESTUARI

L’alumnat d’educació infantil han de venir cada dia amb la bata posada i l’hauran de prendre diàriament a casa  per rentar ja que és utilitzada per anar al menjador i per fer totes les activitats escolars.

A primària és recomanable que tinguin una bata per fer l’àrea d’educació visual i plàstica.

La roba ( bates , jaquetes, abrics, motxilles…) ha d’anar degudament marcada i amb una beta llarga per penjar-la als penjadors.

El dia de Psicomotricitat l’alumnat d’E. Infantil ha de portar xandall i calçat fàcil de posar i treure (evitar cordons).

El dia d’educació física cal portar xandall i a la motxilla calçat esportiu adequat, una samarreta de recanvi, una tovallola petita.

L’alumnat de cicle superior  a més caldrà que portin xancletes i roba de recanvi per dutxar-se. No es permetrà mullar-se els cabells durant o al final de la sessió. L’alumnat haurà d’evitar portar arracades, ulleres, anells…com a mesura de seguretat.

–          JOGUINES I OBJECTES DE VALOR

No s’han de portar joguines , diners , ni objectes de valor a l’escola . El centre no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament d’aquests. Els telèfons mòbils han d’estar desconnectats i guardats.

–          MEDICAMENTS I MALALTIES

L’escola no pot administrar medicaments. Si el vostre fill o filla necessita obligatòriament prendre una medicació en horari escolar cal portar la prescripció mèdica corresponent  i l’ autorització de la família.

L’alumnat no ha d’assistir al centre amb febre o si pateix una malaltia infecciosa (conjuntivitis, grip, virus estomacals…), tampoc podrà assistir al centre en cas de tenir polls o llémenes  fins que s’hagi des parasitat per tal d’evitar el contagi.

 

–          ESMORZAR

És convenient  que els nens i nenes esmorzin bé a casa  per assegurar un bon rendiment . A l’escola poden dur alguna cosa lleugera i saludable.

–          ANIVERSARIS

Si es vol celebrar l’aniversari a l’escola podeu portar coca i sucs o similar, fàcil de repartir i avisar prèviament a la tutora o tutor. L’escola no s’implica en les celebracions particulars, ni en repartir invitacions.

–          OLIKLAC I ALTRES CAMPANYES

L’escola  durant el curs participa en campanyes socials i de cura del medi ambient.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *