Una cadena de muntatge: fem ocells de paper (Economia a ESO)

Diuen que un dels àmbits que properament valorarà l’informe PISA serà la competència financera. Benvingut sia !

Malgrat que m’agrada fer classe amb els alumnes d’ESO i que crec imprescindible, per a la seva formació com a ciutadans, que treballin conceptes relacionats amb l’economia, únicament he pogut treballar en aquest nivell de forma molt esporàdica.

Enguany he impartit un crèdit que anomeno “La pela és la pela” i en el que intento donar als meus alumnes de 3r d’ESO un vernís amb el principals conceptes econòmics.

Un dels conceptes que vull treballar és el de la productivitat i em proposo que l’assoleixin de veritat. No busco únicament que entenguin i puguin repetir una definició sinó que espero que siguin capaços d’aplicar-la a la realitat.

Degut a que els alumnes no viuen molts conceptes de forma directa en el seu dia a dia, intento de posar-los en situacions que els puguin sentir com una experiència pròpia.

Ocell de paperEls jocs són una eina molt bona d’aprenentatge i sé que, si plantejo una activitat com un joc, millorarà la motivació inicial de l’alumnat. Per aquests motius sempre que tinc la oportunitat plantejo a classe aquest joc de rol: una cadena de muntatge de fabricació d’ocells de paper.

L’activitat és pot plantejar en tres classes:

Classe 1-

S’explica com es fan els ocells de paper

Es distribueix els alumnes en grups-empresa (millor que ells mateixos els triïn) i dels deixa practicar.

A mitja classe se’ls planteja la competició.

Hauran d’organitzar-se: triar un líder – que únicament dirigirà –, repartir la feina (especialitzar-se), pensar eines (béns de capital)… per produir el màxim d’ocells de paper.

Cada grup haurà de fer una marca a l’ocell i, per poder-lo comptabilitzar, l’ocell s’haurà de mantenir dret (control de qualitat).

Classe 2

Es deixa uns minuts perquè acabin de concretar la seva organització i ja es pot començar a competir (20 minuts).

Els grups aniran portant la seva producció al professor que anotarà a un lloc visible l’evolució del joc i, finalitzat el temps, es calcularà la producció de cada empresa i la productivitat aconseguida (en relació al nombre de membres de cada grup).

Cada grup-empresa valorarà posteriorment el seu funcionament amb les errades i els encerts que ha tingut en el joc (pot ser interessant que la valoració es faci per escrit).

Classe 3

En la posada en comú de les valoracions es poden introduir, a més dels conceptes de producció i productivitat, els de qualitat, especialització, organització, liderat, formació dels “treballadors”, béns de capital, planificació, monotonia en el treball … i debatre la dicotomia entre competència i col·laboració.

Si la cosa ha funcionat ,es pot fer una altra tanda de producció i esbrinar si els grups-empresa han après de l’experiència anterior i han millorat la seva productivitat.

Víctor


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>