Valors per a la vida

Aquesta activitat, creada amb l’Open Sankoré, es basa en el treball de dos valors com són l’esforç i la generositat. Pretén ser el primer capítol d’una seqüència que treballi els valors més importants en l’educació integral de l’alumne de primària.

En el següent enllaç Valors per a la vida podeu visualitzar i/o descarregar el document que mostra l’activitat en qüestió.