ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT

A mesura que els infants anaven investigant sobre la informació  portada des de casa, mirant en llibres i fent recerca en Internet amb ajuda de la mestra, es van portar a terme les següents activitats:

ACTIVITAT 1

Creació de varis trencaclosques amb les imatges de la sortida amb el programa Jigsaw planet i posterior joc dels infants.

ACTIVITAT 2

Gravació amb l’Audacity de diferents sons d’animals entre els quals havien d’identificar el que feien les abelles.

 ACTIVITAT 3

En un document de l’Open Board els infants van havr de col·locar els noms de les parts de l’abella.

 

ACTIVITAT 4

En un document de l’Open Board els infants van haver de col·locar els noms en el lloc corresponent del cicle de  vida de l’abella.

ACTIVITAT 5

Els infants van donar les instruccios corresponents a  les Bee-bots per a arribar als productes que fabriquen les abelles (la mel i la cera) entre diferents productes que no ho eren.

ACTIVITAT 6

Vam fer una videoconferència amb el Google-Meet amb un apicultor que ens va explicar en què   consistia la seva feina, la roba de treball que utilitzava i els estris que feia servir.