ACTIVITATS DE SÍNTESI

ACTIVITAT 1

Realització d’un recull d’activitats relacionats amb el projecte de les abelles amb el programa JClic:

 https://clic.xtec.cat/projects/abelles/jclic.js/index.html

ACTIVITAT 2

Elaboració d’un rusc amb oueres de cartró i abelles amb taps de suro.

ACTIVITAT 3

Decoració porta de classe.