ACTIVITATS PRÈVIES

Al dia següent de la sortida vam visualitzar les fotos i vídeos que vam fer i va sortir una altra vegada el tema de les abelles. I entre tots i totes vam decidir que voliem saber-ne més sobre les abelles i començar un projecte d’investigació sobre elles.

SESSIÓ1

ACTIVITAT 1
Vam respondre a les preguntes què sabem? i què volem saber de les abelles?
Aquesta activitat la vam fer tota la classe junta amb la ajuda de la pissarra digital.
Un alumne deia què volia saber i la mestra ho escrivia a la pissarra digital amb el seu nom entre parèntesis. De la mateixa manera ho vam fer amb què volem saber.

ACTIVITAT 2
Dibuixar una abella amb les tauletes digitals amb el programa Paint.

SESSIÓ2

ACTIVITAT 3
Portar informació de casa per tal d’investigar i contestar les preguntes que vam fer sobre les abelles.