Ajuntaments que presentaran les seves activitats

L’Ajuntament d’Alcarràs presentarà la Maleta didàctica de patrimoni (+info)

L’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal d’Educació (Promoció Educativa) i l’Institut de Cultura (Cultura Popular) presentarà el llibre Els gegantons de les escoles de Barcelona

L’Ajuntament de Sabadell presentarà les activitats Els nois i noies tenen la paraula (El Rodal de Sabadell: un món per descobrir) i El fanalet per rebre els Reis