Lleure

Objectius

  • Difondre el Fòrum d’Educació i Cultura Popular a les entitats d’educació en el lleure i promoure’n la participació
  • Recollir i difondre activitats educatives de cultura popular d’esplais, agrupaments escoltes, casals de vacances, colònies…

Accions i procediment

  • Les principals federacions d’entitats d’educació en el lleure fan arribar la «Fitxa de participació al Fòrum d’Educació i Cultura Popular» a les seves entitats federades. Data màxima: 7 de novembre.
  • Els centres que ho vulgui, omplen la «Fitxa de participació al Fòrum d’Educació i Cultura Popular» i l’envien a <educacio.culturapopular@gmail.com>. Data màxima: 7 de novembre.
  • Aquestes fitxes arriben al Comitè Organitzador del Fòrum d’Educació i Cultura Popular i aquest, amb el suport del Comitè Científic, selecciona les accions més destacades.
  • Els i les responsables de les activitats seleccionades redacten un escrit amb format article, de 3 o 4 pàgines que serà publicat en paper i/o en línia, i posteriorment s’exposaran al Fòrum, podent mostrar materials creats i/o utilitzats (tangibles, digitals, imatges…) i si és possible amb la participació dels infants i joves destinataris.