Municipis

Ajuntaments que presentaran les seves activitats al Fòrum (Nou!)

Procés participatiu

Objectius

  • Difondre el Fòrum d’Educació i Cultura Popular als ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals i promoure’n la participació
  • Recollir i difondre activitats educatives de cultura popular de l’àmbit de l’administració local i comarcal

Accions i procediment

  • Les corporacions locals i consells comarcals reben la  «Fitxa de participació al Fòrum d’Educació i Cultura Popular» enviada des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
  • Els ajuntaments, EMD i consells comarcals que realitzin activitats que s’emmarquin en l’àmbit de l’educació i la cultura popular, omplen la «Fitxa de participació al Fòrum d’Educació i Cultura Popular» i l’envien a <educacio.culturapopular@gmail.com>. Data màxima: 7 de novembre.
  • Aquestes fitxes arriben al Comitè Organitzador del Fòrum d’Educació i Cultura Popular i aquest, amb el suport del Comitè Científic, selecciona les accions més destacades.
  • Els i les responsables de les activitats seleccionades redacten un escrit amb format article, de 3 o 4 pàgines que serà publicat en paper i/o en línia, i posteriorment s’exposaran al Fòrum, podent mostrar materials creats i/o utilitzats (tangibles, digitals, imatges…) i si és possible amb la participació dels seus destinataris.