AQUÍ PODEU TROBAR ALGUNES DE LES INSTRUCCIONS DONADES PER A LA PRÀCTICA DE L’ACROSPORT I ALGUNES DE LES FIGURES HUMANES DESTACABLES QUE HEM REALITZAT I REALITZAREM!

[slideshare id=32798903&doc=acroesport-140327035431-phpapp01]

AUTOR: Albert Tena, enllaç: http://www.slideshare.net/alberttena/acroesport-32798903