Observeu quines possibilitats ens ofereix l’ACROSPORT. Seríeu capaços de fer-los amb els vostres companys, segur que junts ho aconseguiu!!!

enllaç: FIGURES HUMANES: ESCRIVIM EL NOSTRE NOM!!!

N.Roudneff, http://tice-eps.roudneff.com/alphabet/ALPHABET.html

*INSTRUCCIONS:

1-Un cop entreu a l’enllaç, tan sols heu d’escriure el nom que volgueu a l’espai en blanc.

2-Cliqueu AFFICHER MON TEXTE (és francesa la web)

3-Contempleu com podeu escriure el vostre nom amb figures humanes!

A gaudir!